Projekbeskrivelse

Hvilken stressbehandling er bedst?

Hvis dine medarbejdere har brug for stressbehandling melder det 1. spørgsmål sig hurtigt. Hvilken en stressbehandling skal man vælge? Hvilken behandlingsform er bedst?

Stressbehandling, stressterapi, stresscoaching… Kært barn har mange navne og stressbehandling er et broget marked. Det kan være svært at afgøre, hvor dine medarbejdere får den bedste og mest effektive behandling af deres stress.

Der findes mange stressbehandlere, stresscoaches og stress-psykologer, der alle siger, at de er eksperter. Nogle har mange års erfaring og lange uddannelser, mens andre har 14 dages coachingkursus. Nogle har godt nok en lang psykologudddannelse, men har ikke speciale i stress. Endelig er der ganske få som har ledelses erfaring, kendskab til virksomhedsforhold og kan begå sig og samarbejde på alle niveauer i organisationer.

Det er således vigtigt, at man er omhyggelig i sit valg af stressbehandler.

Hvad gør min stressbehandling effektfuld og effektiv?

Først og fremmest så er min stressbehandling effektfuld, fordi den er helhedsorienteret. Jeg er ikke den traditionelle stresspsykolog. Jeg har arbejdet 15 år i erhvervslivet, som HR Chef og proceskonsulent. Dermed forstår jeg mig på virksomhedsforhold og gør ikke virksomheden til det onde. Tværtimod samarbejder jeg med ledelsen om at undgå stresssygemeldinger eller hurtigt at få den sygemeldte medarbejder tilbage på arbejdet igen.

Effektiv stressbehandling gennem samarbejde

Som psykolog med et hav af efteruddannelse, kender jeg effektive metoder og redskaber til at forløse stress og ubehag i både tanker, krop og følelser. Jeg gør en dyd ud i at træne den stressede person i meget konkrete og praktisk anvendelige redskaber, så de selv kan reducere og tage stress i hverdagen.

Jeg inkluderer således nedenstående elementer i behandlingen afhængig af de individuelle behov.

  1. Stressbehandling i samarbejde med chefer
  2. Stressbehandling med forebyggende og praktisk anvendelige redskaber
  3. Stressbehandling, der forløser stress i tanker, krop og følelser

Læs mere om de enkelte elementer nedenfor.

Stressbehandling med tilfredshedsgaranti

Stressbehandling med garanteret effekt

– Ingen effekt  → ingen betaling!

Jeg er så sikker på, at min stressbehandling virker, at jeg garanterer effekt.  Mærker din medarbejder ikke effekten allerede ved første behandlingen, så er samtalen gratis! Så test mine evner allerede i dag. Du har intet at miste…. andet end din medarbejders stress 🙂

Icon

MINE KUNDER SIGER

“Mette har ydet en hurtig og effektiv hjælp, da jeg blev ramt af stress i en meget vanskelig periode. Hendes metoder gav mig hurtig lindring, samt den nødvendige ro og værktøjer til at bearbejde mine udfordringer med. Jeg er i dag ikke i tvivl om, at Mettes medvirken har sikret, at jeg fik det så hurtigt godt igen”
Leder

Banedanmark

Vi har brugt Mette til individuelle samtaler med medarbejdere i forbindelse med stress. Vi, og medarbejderne, har været meget tilfredse med Mette og har en klar oplevelse af, at det er lykkedes hurtigere end forventet at få medarbejderne tilbage på arbejde – og ikke mindst gladere og i bedre balance.

Vi har ligeledes brugt Mette til foredrag for vores ledergruppe omkring trivsel, travlhed og forandringer, hvor vi dels fik løftet det generelle vidensniveau, men også fik en hel række af konkrete redskaber, som vi har kunnet anvende som individer og som ledere.

Mette er yderst kompetent, lydhør og en god kommunikator.

Anbefalinger herfra!

Eva Jonassen
Chief People & Performance Officer
White Away Group

“Jeg kontaktede Mette pga. stresssymptomer som angstanfald om natten, nedsat hukommelse, problemer med koncentrationsevnen og lavt selvværd.
Allerede efter første konsultation, kunne jeg mærke forskel både i hovedet og i kroppen.
Fik også flere værktøjer med hjem, som jeg bruger jævnligt.
I dag har jeg det fint. Tak Mette!”
Niels Andersen

Produktionsmedarbejder

Stressbehandling i samarbejdende med chefer

“Hvilken form for psykologbehandling er relevant og effektiv for den stressramte? Det ved vi faktisk noget om…. F.eks. viser forskningen, at den stressramte og behandleren bør have kontakt med arbejdspladsen for at facilitere dels behandlingen, dels tilbagevenden til arbejdet. Men mange psykologer – oven i købet som et krav fra sundhedsforsikringen – praktiserer modsat, at arbejdspladsen ikke involveres; den stressramte beskyttes mod det farlige arbejde” (Bo Netterstrøm Politikken, 2015).

Som psykolog og tidligere HR chef har jeg erfaret, at det ofte er meget grænseoverskridende for den stressramte medarbejder at forandre stressende forhold på arbejdspladsen eller at starte på arbejde igen efter en sygemelding. Tilsvarende er mange ledere ikke vant til at håndtere stressede medarbejdere på arbejdspladsen. Ej heller når en sygemeldt medarbejder starter på arbejde igen.

Støtte til leder og medarbejder

Medarbejderen og lederen har således brug for hjælp og støtte til at tage de første væsentlige skridt på gode måder. Mange stress relaterede sygemeldinger kan og bør undgås ved simple og enkle ledelsesredskaber, hvis man griber medarbejderen i tide. Konkret hjælp og sparring til stresshåndtering på arbejdet eller ved sygemeldinger, opleves af begge parter som tiltrængt, hjælpsomt og afstressende.  Gennem samarbejde muliggøres læring og forandring i den private og arbejdsmæssige kontekst. Samtidig minimeres risikoen for at medarbejderen går ned med stress eller at sygemeldingen forlænges unødigt. For den særlig samvittighedsfulde leder anbefaler jeg endvidere ledelsesudvikling i stresshåndtering og bæredygtig ledelse, så stress helt undgås og Trivsel i Travlhed optimeres. Læs mere på Bæredygtig ledelse.

Effektiv stressbehandling gennem samarbejde med virksomheder

Hvis sygemeldinger ikke kan undgås – bygger jeg som fagperson bro tilbage til arbejdspladsen på et langt tidligere tidspunkt, end det ellers vil være muligt. Som den nyeste forskning viser, er det nemlig vigtigt at få medarbejderne hurtigt tilbage på arbejdet. Det er en del af helingsprocessen (jf. Håndter stress sygemeldinger rigtigt). Som ét eksempel hjælper jeg ofte med tilrettelæggelse af opstartsforløb og støtter lederen i håndtering af medarbejderen.

Jeg har erfaring med at kombinere Bæredygtig ledelses-forløb med den effektive individuelle stressbehandling, dialog med cheferne og tilrettelæggelse af den hurtige, gradvise og skræddersyede vej tilbage på arbejde igen. Dette integreres i mange af de behandlingsforløb, jeg har i virksomheder.

Jeg samarbejder derfor med chefer og virksomheder for at ansvarliggøre alle og for at sikre, at alle går klogere ud af forløbet. Dette gøres naturligvis uden at min tavshedspligt sættes på spil.

Stressbehandling

Stressbehandling med forebyggende redskaber

Vi lever i en verden, hvor vi konstant bliver presset og skal forandre/udvikle os. Det er således utopi at tro, at man én gang for alle kan behandle alle stressende faktorer. Mit primære mål er derfor, at lære mine kunder selv at kunne håndtere stress og ubehag i hverdagen.  Jeg skal gerne gøres undværlig!

I mine stressforløb trænes mine kunder derfor i forebyggende stressredskaber, så de selv kan hjælpe sig selv. Redskaberne er mangeartede. Lige fra planlægningsredskaber til måder at håndtere følelsesmæssige konfliktfyldte situationer.

Flere år efter behandling, hører jeg således, at mine kunder stadig bruger mine redskaber og selv tager stress i opløbet.

Stressbehandling der forløser stress i krop, følelser og tanker

Stress lagres i vores tanker, i vores krop og påvirker os følelsesmæssigt.

Når vi, som psykologer eller stresscoaches, kun behandler de stressfyldte tanker, forsvinder stress-symptomerne i kroppen desværre ikke. En stresset person kan således godt opnå rationelle og rolige tanker om sine stressfyldte forhold. Men hvis stress i kroppen og følelserne ikke behandles, vil f.eks. det at komme på arbejde få hjertet til at galopere, maven til at smerte og angsten til at blusse op. Personen vil således ikke føle sig sig stressfri og en evt. sygemelding forlænges!

Min behandlingsform

Min viden indenfor Tankefeltterapi, EFT og Heling med  hjertet har gjort mig i stand til som  psykolog, at arbejde meget målrettet og dybt med årsagen til stress samt behandling af stress.

Ved at jeg supplerer mine gængse psykologredskaber, behandler og forløser jeg nu stress i tanker, følelser og krop, så mine kunder får mulighed for at komme helt af med “stressen”. Samtidig arbejder jeg med de personlighedstræk, som har været med til at skabe stress og ubalance.  Således oplever mine kunder, at min stressbehandling er særlig effektiv!

Erfaringen viser, at mange praktiserende læger sygemelder medarbejdere med stress i 3-4 måneder.

Jeg reducerer ofte sygemeldingen til ca. 5 -6 uger, hvilket er til gavn for virksomhedes bundlinje og medarbejderens velbefindende!

Book en aftale

Har du spørgsmål eller ønsker du at teste mine evner ift. stressbehandling, så kontakt mig på tlf. 6070 9505 eller mette@setfree.dk.

Ønsker du at blive ringet op, så udfyld kontaktformularen nedenfor.


[recaptcha]