Bæredygtig ledelse

– Ledelse der skaber trivsel i travlhed, effektivitet og forebygger stress!

Ledernes evne til at bedrive bæredygtig ledelse og forebygge stress er afgørende. Bæredygtig ledelse skaber fundamentet for Trivsel i Travlhed, overskud, effektivitet og dermed resultatskabelse. Bæredygtig ledelses-forløbet er en måde at klæde lederne på til jobbet.

Bæredygtig ledelse der skaber trivsel i travlhed

Bæredygtig ledelse optimerer de positive gevinster ved travlhed

Travlhed og stress bliver ofte blandet sammen. Med viden og enkle redskaber kan lederne optimere de positive effekter af trivsel i travlhed. Samtidig undgår man at krydse den hårfine grænse, der skaber nedsat kvalitet, effektivitet og øget fejl pga. overbelastning og stresssymptomer.

Mange foredrag giver ledere viden om stress, som desværre aldrig bliver en integreret del af ledelsespraksis. I dette Bæredygtig ledelsesforløb testes og erkendes anvendeligheden af redskaberne på egen eller kollegaers krop. Det gør en forskel ift. anvendelse og effekt i dagligdagen.

Lederne bliver gjort i stand til at skabe Trivsel i Travlhed, samt spotte og håndtere stress hos sig selv og medarbejderne.

Lederes stress smitter

Der er intet så skadeligt som en stresset leder. Denne er ganske enkelt ikke i stand til at prioritere, træffe beslutninger og bedrive god ledelse. Lederes stress har således en meget skadelig effekt på effektivitet, kvalitet og resultatopnåelse. Medarbejdernes trivsel i travlhed bliver sat på en prøvelse og lederens stress øger dermed risikorne for stressede medarbejdere.

Mange leder og medarbejdere lider af det jeg vil kalde “stress kan ikke ramme mig”-fornægtelsen. Mange overser eller fornægter dermed egne stresssymptomer, hvorved stressniveauet ikke håndteres i tide. Tværtimod arbejder mange ledere og medarbejdere endnu hårdere for at kompencere for stresssymptomer, som f.eks. dårligere hukommelse, koncentrations- og beslutningsevne. Mange tænker: “jeg skal lige over ….” eller “jeg må lige tage mig sammen….”. Alt sammen forværrer kun situationen til skade for den ledelse der bedrives, medarbejdernes trivsel og muligheden for at skabe resultater. Desværre ser jeg mange eksempler på at stress først tages alvorlig, når personen kollapser.

Derfor afdækkes lederen eget Trivsel i Travhed niveau i Bæredygtig ledelses forløbet. Ledere i risikozonen for stress gribes og hjælpes, så trivsel og god ledelse optimeres.

Bæredygtig ledelse–forløbet formår således både at gribe ledere i risikozonen og gør dem i stand til at spotte og håndtere stress hos medarbejdere.

Bæredygtig ledelse–forløb

De 5 trin i Bæredygtig ledelse-forløb, der sikre forankring og effekt i dagligdagen er:

1. Stresstest der skaber erkendelse

Ved hjælp af en enkel stresstest afdækkes deltagerne reelle stressniveau og “stress kan ikke ramme mig”-fornægtelsen udryddes.

2. Redskabsorienteret ledelsesseminar -der sikre viden og redskaber

Med udgangspunkt i ledergruppensresultater, gives lederne en betydelig større forståelse for og viden om stress. Det gør dem i stand til tidligere at spotte og håndtere stress hos sig selv og medarbejdere. Stressfaktorer på virksomhedsniveau bliver ligeledes lettere at identificere og gøre noget ved.

Bæredygtig ledelse

3. Individuel håndtering af deltagerenes Trivsel i Travlhed niveau

Med udgangspunkt i testresultaterne får alle lederne individuel feedback og gode råd ift. netop deres Trivsel i Travlhed-situation. På den måde sikres det, at ledernes eget stress tages i opløbet og redskaberne fra seminaret integreres i dagligdagen.

De 12-15% af deltagerne, der i gennemsnit ligger i stress-risikozonen, modtager individuel behandling, så de kommer ud af risikozonen.

4. Afsluttende stresstest

Selve forløbet afsluttes med en afsluttende test, samt møde med den øverste leder. Her evalueres forløbet og resultaterne synliggøres.

5. 1/2 års ledersparring, der integrer Bæredygtig ledelse og Trivsel i Travlhed i hverdagen

10-20 timers sparring med ledelsen integreres i Bæredygtig ledelses forløbet. I løbet af det efterfølgende 1/2 år har ledelsen dermed mulighed for at modtage sparring ift. trivsel i travlhed og stresshåndtering. Dette er med til at sikre, den fortsatte fokus på Bæredygtig ledelse og Trivsel i Travlhed, så ledernes og medarbejdernes trivsel i travlhedsniveau forbliver i fokus og højt prioriteret i dagligdage.

Trivsel i Travlhed

Supplerende tilbud

En del virksomheder ønsker at køre et helhedsorienteret virksomhedsforløb. Således suppleres Bæredygtig ledelse- forløbet med Trivsel i Travlhed foredrag for medarbejderne. Dette understøtter en fælles indsats og et fælles ansvar for at skabe Trivsel i Travlhed på alle niveauer i virksomheden og hos den enkelte medarbejder.

Der skabes en bevidst og åben kultur og sprog, om hvordan man sikrer de gavnlige effekter af travlhed, og undgår den skadelige påvirkning fra stress. Tilmed muliggør en involverende proces, at stressfaktorer i virksomheden bliver identificeret, så ledelsen aktivt kan forholde sig til disse og håndtere evt.  udfordringer.

Læs mere om Trivsel i Travlhed foredrag her

Bæredygtig ledelse v. psykolog Mette Rosenquist

Har du spørgsmål eller ønsker du dialog om Bæredygtig ledelse eller stressforbyggelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 6070 9505 eller mette@setfree.dk.