Stresstest: Har jeg stress?

Har jeg stress? En stresstest kan hjælpe med afklaring. Mange er ofte i tvivl, om de har stress, eller om det er helt normalt, det de føler. Stress kommer ofte snigende, og mange lider af “stress kan ikke ramme mig”-fornægtelsen. Det betyder, at mange går med stresssymptomer i alt for lang tid, før der gøres noget ved det. En test af “har jeg stress”, kan således være essentiel, for at man kan forholde sig bedst mulig til eget stressniveau.

Hvilke af nedenstående symptomer har du haft indenfor de sidste 3 måneder:

 • Træthed
 • Hovedpine
 • Muskelspændinger
 • Ondt i maven
 • Uro i kroppen
 • Sveder mere
 • Hjertebanken
 • Trykken for brystet
 • Forhøjet blodtryk
 • Ildebefindende
 • Hukommelses problemer
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Mister overblikket
 • Svære ved at træffe beslutninger
 • Nedsat tolerance
 • Manglende overskud
 • Mere bekymret
 • Mere følsom
 • Tristhed
 • Angstfølelse uden grund
 • Søvnproblemer
 • Svære ved at tage sig sammen til at gøre noget
 • Mere irritabel
 • Isolerer sig (fravælger sociale aktiviteter)
 • Forandringer i spisevaner (spiser mere/mindre)
 • Øget forbrug af livsnydelser (alkohol, cigaretter, kaffe, cola, slik, fastfood, piller mm)

Har jeg stress? Det kan være svært at svare præcist på. Hvis du har 5 eller flere symptomer, er der meget, der tyder på, at du har stress eller kunne være på vej til at få det.

Om du har stress afhænger dog af:

 • Hvor mange symptomerne du har
 • Hvor ofte du har dem
 • Hvor kraftige symptomerne er

Som langt de fleste stresstest på nettet, så er ovenstående test af: “har jeg stress”,  jo blot en indikator på, om du har stress eller ej. Jeg har ikke valgt at sætte “har jeg stress”-testen flot og fancy op, som andre stresstest på nettet. Men de bagvedliggende beregningsgrundlag er ofte enslydende.

Hvis du stadig er i tvivl, om du er stresset eller er på vej til at blive stresset, eller hvis du ønsker en præcis vurdering af dit stress niveau, så anbefaler jeg, at du tager en egentlig stresstest og får en mundtlig tilbagemelding.

Har jeg stress? Flere stresstest giver et negativt billede af stressniveauet

Har jeg stress? At teste sit stressniveau er uhyre vigtigt, så man kan agere fornuftigt og tage stress i opløbet, før det bliver alvorligt. Man skal dog være opmærksom, når man vælger sin stresstest.

Mange stresstest tager ikke højde for livsbegivenheder, som f.eks.:

 • At du har fået nyt job
 • Er blevet far
 • At du eller en i din nærmeste familie er blevet alvorlig syg
 • At du lider af kroniske maveproblemer eller hovedpine
 • Økonomiske problemer
 • Boligudfordringer

Hermed risikerer mange stresstest, at give et falsk forhøjet billede af dit/medarbejdernes stressniveau, hvilket kan være lige så skadeligt, som hvis man undervurderer stress!

Stress test: Hvad er stress
Har jeg stress? Min stresstest kan give svaret!

Jeg har f.eks. oplevet medarbejdere, der på baggrund af højt stressniveau i en stresstest begyndte at overvurdere og “over” fokusere på egne stresssymptomer. Negative stresstest kan ligefrem få stresssymptomerne til at vokse i personens bevidsthed, og personen risikerer at blive sygeliggjort eller at sygeliggøre sig selv. Unødvendige sygemeldinger kan blive konsekvensen, hvilket for mange fører til bl.a. identitetskriser.

Hvis et hel team tager en sådan stresstest, kan det ligefrem skabe et falsk billede af teamets stressniveau, hvorved der kan blive skabt en stemning af, at “vi har det for hårdt” og arbejdspladsen overbelaster os. Det er typisk ikke gavnligt for produktiviteten eller medarbejdernes trivsel.

Stress test
Har jeg stress? Hvilken en stress test skal man vælge?

Vælg den rigtige stresstest

Når I vælger stresstest, skal I således nøje overveje, hvilken en test I vælger!

I den stresstest jeg anvender, bliver dit reelle stressniveau tydeligt, og der skelnes mellem, om man f.eks.:

 • Har god trivsel
 • Er i en kritisk zone for at få stress
 • Går igennem en livskrise/begivenhed
 • Har stress i mild eller alvorlig grad

Dette tydeliggør samtidig, hvilke stressreducerende redskaber eller krisehåndtering, der er nødvendig og hensigtsmæssig. Fejl “behandling” reduceres med den rigtige stresstest.

Stresstest-pakke

Jeg er ikke den store tilhænger af stresstest, hvor svaret automatisk sendes til testtageren. Hermed risikerer man, at resultatet tolkes forkert, eller at personen ikke har redskaberne til at håndtere det resultat, som de får. Nogen gange går personer helt i sort over det tegnede billede, hvilket ikke er optimalt ift. stresshåndtering og stressreduktion. Andre gange bliver resultaterne ikke taget alvorligt, hvilket også er meget skadeligt.

Jeg sælger derfor meget sjældent stresstest alene. Jeg foretrækker at sælge en Stresstest-pakke. Her udfylder man min stresstest og efterfølgende modtager man en times mundtlig feedback og sparring på resultaterne. Samtidig inkluderes anbefalinger til stressreducerende redskaber målrettet til personen udfordringer.

I samtalen bliver dit stressniveau således tydeligt og der skelnes mellem om man f.eks. har stress, går igennem en livskrise/begivenhed, er i en kritisk zone for at få stress eller har god trivsel. Herefter modtages målrettede stressreducerende eller forebyggende redskaber.

Stress test: Har jeg stress?

Forebyg din egen stress – 10 gode råd

Det er vigtigt at forebygge stress og om muligt tage det i opløbet inden du går ned med stress og bliver nødsaget til at sygemelde dig. Jo før du tager symptomerne alvorligt, jo lettere vil du kunne komme helt ovenpå igen.

Du  kan selv gøre meget for at forebygge og reducere din stress. Så har du begyndende stresssymptomer, vil jeg anbefale at læse mine 10 enkle råd til hvordan du kan forebygge eller reducere din stress på 10 gode redskaber til stresshåndtering.

Din indsat kan nemlig gøre en forskel!

Er du alvorlig stressramt?

Har du mange og/eller alvorlige stress-symptomer, vil jeg anbefale dig at søge professionel hjælp. Find den stressbehandling som passer til dig. Læse evt. om min behandlingsform på Stressbehandling. Du er også meget velkommen til at ringe til mig på tlf. 6070 9505 og få et god råd eller mærke, om kemien er den rigtige.

Stressbehandling med garanteret effekt

– Ingen effekt  → ingen betaling!

Jeg er så sikker på, at min stressbehandling virker, at jeg garanterer effekt.  Mærker du ikke effekten allerede ved første behandlingen, så er samtalen gratis! Så test mine evner allerede i dag. Du har intet at miste…. andet end din stress ?

Har jeg stress
Stresstest har jeg stress

Har jeg stress? Er du i tvivl, har du brug for sparring eller ønsker at købe min stresstest-pakke, så kontakt mig på tlf. 6070 9505 eller mette@setfree.dk.