Robuste medarbejdere

Vigtigheden af at skabe robuste medarbejdere og forebygge stress

Det er oppe i tiden at virksomheder ønsker sig robuste medarbejdere. Men kun få har erfaring med, hvordan man udvikler robuste medarbejdere. Trivsel i Travlhed er baseret på 20 års erfaring med at behandle stressramte medarbejdere. Trivsel i Travlhed er et kursusforløb, som reelt gør medarbejderne robuste, så de kan trives i en travl hverdag præget af store krav og mange forandringer.

Når vi ser en kæmpe gevinst i at udvikle “robuste medarbejdere”, er det for at skabe stærke medarbejdere, der trives og tager vare på sig selv og egen trivsel på arbejdet og i privatlivet. Medarbejderne skal således ikke være robuste for at arbejdspladserne kan tillade sig at bedrive rovdrift på dem, som mange artikler i medierne beskriver i disse tider. Når det så er sagt, så viser erfaringen, at robuste medarbejdere, der trives i travlhed, reelt er mere effektive og levere bedre kvalitet i opgaveløsningen end stressramte medarbejdere. På den måde får såvel virksomheder og medarbejdere store gevinster ved at virksomhederne understøtter medarbejdernes robusthed og trivsel i travlhed.

Analyser af før og efter målinger viser, at Trivsel i Travlhed forløbet beviseligt gør deltagerne robuste og forebygger stress!

Et Trivsel i Travlhed forløb der skaber robuste medarbejdere

Forløbet giver deltagerne viden om stress og travlhed, samt mange enkle og effektive metoder til at skabe Trivsel i Travlhed og forebygge stress på jobbet og der hjemme. Forløbet skaber robuste medarbejdere, der bliver stærke og formår at tage vare på sig selv. Dette optimerer samtidig trivsel, samt effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Virksomhedens resultatopnåelse forbedres.

Robuste medarbejdere

Deltagerne trænes i:

 • Forskellen på travlhed og stress
 • At mestre krav fra arbejdsgiver og sig selv
 • At skabe ro i en travl og hektisk hverdag
 • At håndtere forandringer og konflikter
 • At sige til og fra
 • At håndere egen perfektionisme
 • Planlægning og prioritering af eget arbejde
 • At sove sig til robusthed og Trivsel i Travlhed
 • At slippe af med ubehag og uro

Forløbet kører over 3 måneder og inkluderer 3 kursusdage og massere øvelser, som deltagerne allerede efter 1. kursusdag begynder at implementere i hverdagen. Analyser af forskellige forløb, viser at denne opbygning sikrer den største effekt i hverdagen.

Trivsel i travhed forløb
Et fantastisk kursus som har reddet mig og min familie!
Metoderne på kurset er meget kraftfulde og fuld af virkning.
Jeg gik fra at være hårdt stressramt til at være arbejdsklar efter først kursusdag og en måneds daglig brug af teknikkerne. På samme måde som jeg hver morgen plejer den daglige hygiejne, så benytter jeg lejligheden til at pleje min mentale hygiejne ved brug af kursets teknikker.
Det virker og holder mig frisk i dagligdagen.
Mogens – Banedanmark

Resultater

Ca. 200 har deltaget i Trivsel i Travlhed forløbet i løbet af ca. 3 år. Alle har de besvaret spørgeskemaer før, under, umiddelbart efter og 6-7 måneder efter Trivsel i Travlhed forløbet.

Resultaterne viser, at stressforebyggelse forekommer:

 • At medarbejdernes selvoplevede stress reduceres med ca. 30%
 • At medarbejdernes arbejdsrelaterede stress er reduceret med ca. 27%.
 • At medarbejdernes sygefravær pga. stress reduceres med ca. 56%

6-7 måneder efter endt Trivsel i Travlhed forløb viser resultaterne på en opfølgningsdag:

 • Stressreduktionen er 29% og dermed vedvarende.
 • Sygefravær pga. stress er reduceret med ca. 87%
 • Medarbejderne vurderer, at værktøjerne på Trivsel i travlhed har høj effekt på deres stress i hverdagen – svarende til 7,8  (10 er i høj grad)
 • Produktiviteten er steget 7% til ca. 4 på en 5 punkt skala.

Således forebygges stress effektivt i løbet af Trivsel i Travlhed forløbet!

Robuste medarbejdere via Trivsel i Travlhed
Robuste medarbejdere

Psykolog Charlotte Skeel og jeg tilbyder:

 • Åbne Trivsel i Travlhed kursusforløb med deltagere fra forskellige virksomheder og private personer.
 • Interne kursusforløb i Jeres virksomhed, der koster mindre end én langtidssygemeldt medarbejder.
 • Skræddersyet Trivsel i Travlhed forløb i et særligt udsat forretningsområde.
 • Trivsel i Travlhed forløb suppleret med individuel coaching/terapi til særligt udsatte medarbejdere.

Mange virksomheder supplerer endvidere Trivsel i Travlhedforløb med et Bæredygtig ledelses forløb. Lederne er nemlig afgørende, når trivsel i travlhed og robuste medarbejdere ønskes optimeret. Læs mere på Bæredygtig ledelse.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du dialog om, hvordan man kan skabe robuste medarbejdere på gode måder eller forebygger stress, er du velkommen til at kontakte mig uforpligtende på telefon 6070 9505 eller mette@setfree.dk.