Hvad koster stress? (stress i tal)

Hvad koster stress? Stress i tal viser, at stress er blevet et folkesundhedsproblem i Danmark, som koster virksomhederne og samfundet milliarder. Stress invaliderer menneskeliv og rammer alt for mange.

Hvad er fakta om stress? Stress i tal-teksten nedenfor viser lidt af omfanget af stress og hvad stress koster på virksomheders bundlinje.

Stress i tal & fakta om stress

  • Op mod hver 4 sygemelding skyldes stress.
  • 430.000 danskere – svarende til 10 – 12 % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag
  • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
  • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet
  • 1,5 millioner ekstra fraværsdage
  • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job
  • 3.000 flere på førtidspension
  • 1.400 danskere dør hvert år af stress
  • Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020
  • Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet
Stress i tal kilde: Verdenssundhedsorganisationen WHO, Statens Institut for Folkesundhed, NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen, Professor dr. med. Tage Søndergård Kristensen fra NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO’s) 

Hvad koster stress sygefravær på bundlinjen?

En sygemeldt stresset medarbejder koster op mod 1 million på virksomhedernes økonomiske bundlinje, og 4 millioner kroner, hvis den sygemeldte medarbejder er leder i ”50.000 kroners klassen”siger tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed.

Ovenstående tal kan måske lyde høje, men man skal jo ikke kun betale løn til den sygemeldte medarbejder. En sygemeldt medarbejder efterlader ofte et stort hul.
Det hul skal kvantitativt dækkes af vikarer eller måske skal kollager arbejde hårdere. Hvis lederen ikke får nedprioriteret opgavemængden og omprioriteret sine ressourcer, risikerer man en dominoeffekt. En stress sygemelding fører til flere, og kollegaer udvikler stress pga. den øgede arbejdsbelastning.

Er der tale om en stressramt nøglemedarbejder, efterlades der ofte et kvalitativt videnshul, som kan føre til kvalitative udfordringer i opgaveløsningen og i værste fald tab af vigtige kunder, da service og kvalitetsniveauet daler. Beskæftiger man sig med vidensintensive medarbejdere, er udfordringen desto større og risikoen for konsekvenser på bundlinjen store.

Hvad koster stress - Stress i tal

Stress i tal: Hvad koster stress?

Hvad koster stress sygenærvær på virksomheders bundlinje?

Hvad koster stress sygenærvær på bundlinjen? Langt de fleste virksomheder er opmærksomme på at stress sygefravær koster rigtig meget på deres bundlinje. Hvad mange ikke er opmærksomme på er, at stressede medarbejdere, der går på arbejde (sygenærvær) faktisk koster virksomheder endnu flere penge på bundlinjen end deres stress-sygemeldte medarbejdere gør.

Som beskrevet ovenfor har ca 10-12%  af alle medarbejdere alvorlige stresssymptomer hver dag. Dette synliggør omfanget af udfordringen med sygenærvær. I måneder op til en decideret sygemelding udviser medarbejderen nemlig stresssymptomer som f.eks. manglende overblik, nedsat koncentrationsevne og hukommelsesproblemer. Overskuddet er i bund og beslutnings- og samarbejdsevnen mindskes. Alt sammen nedsætter arbejdsevnen og produktiviteten med 20-25% ifølge stressforsker Malene Friis-Andersen.

I nogen situationer bør man ligefrem overveje, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at en stresset medarbejder fortsætter sit arbejde. I andre tilfælde kan det få økonomiske og imagemæssige konsekvenser.

Ifølge Malene Friis-Andersen koster stress “sygenærvær” således mere på virksomheder bundlinje end stress sygefravær (Lederne 2016)

Hvad koster stress – Flere virksomheder snyder sig selv

Flere virksomheder mener ikke de har brug for at forebygge stress, da de ikke har haft nogle stressrelaterede sygemeldinger det sidste år. Hvis selv samme virksomheder ikke har ansat helt unikke og usædvanlig medarbejdere, så vil 10-12 % af deres medarbejdere have alvorlige stresssymptomer hver dag, som nedsætter deres arbejdsevne med 20-25%. Det koster ekstremt mange penge på bundlinjen!

Stress i tal taler sit eget sprog:

For at illustrere omfanget af problemet med sygenærvær, kan jeg give jer et par eksempler:

Hvad koster stress sygenærvær i en virksomhed der har:

100 medarbejdere med en gennemsnitsløn på 35.000 kr pr måned

De mister:

70.000 – 105.000 kr. pr. måned i mindre effektive lønkroner

840.000 – 1.260.000 kr. pr. år i mindre effektive lønkroner

Hvilket svarer til tab af:  2-3 årsværk 

(Stress i tal)

Hvad koster stress sygenærvær i en virksomhed der har:

50 medarbejdere med en gennemsnitsløn på 45.000 kr pr måned

De mister: 

45.000 – 67.500 kr. pr. måned i mindre effektive lønkroner

540.000 – 810.000 kr. pr. år i mindre effektive lønkroner

Hvilket svarer til tab af:   1-1,5 årsværk 

(Stress i tal)

Stress i tal viser behovet for stressforebyggelse

De fleste virksomheder er opmærksomme på at stress sygefravær koster meget på bundlinjen. At stress sygenærvær koster mere end stress sygefravær tydeliggør blot endnu mere behovet for forebyggelse af stress og at vi tager stress i opløbet. Ikke kun for medarbejdernes skyld, men også for virksomhedens kvantitative og kvalitative ydeevne og virksomhedens bundlinje. Håndteres en stresset medarbejder optimalt på arbejdet, mindskes risikoen for konsekvenser. Negligeres stress eller skubbes det ind under gulvtæppet, er konsekvenserne til at føle på, og her taler jeg ikke “kun” omkostningerne til stressbehandling og lønudgifter, som er de tal mange regner med.

Så der er penge at spare og trivsel at øge ved at forebygge stress og tage stress i opløbet!

stress i tal

Stress i tal: Hvad koster stress?

Effektiv stressforebyggelse og behandling, der giver dokumenterede resultater

Jeg har teknikker og metoder, der effektivt forebygger, håndterer & reducerer stress. Læs mere om:

Er “uheldet ude”, og en medarbejder bliver alvorligt stressramt, tilbyder jeg effektiv stressbehandling, der får medarbejderen tilbage på arbejde efter ca 5-6 uger. Samarbejdet med virksomheden er helt afgørende for effekten af behandlingen. Læs mere på Stressbehandling.

Hvis man ikke helt kan undgå stressrelaterede sygemeldinger, men håndterer dem rigtigt, forkortes sygemeldingen med 30-40% . Læs mere på Håndter stress sygemeldinger rigtigt.

Stress i tal

Har du spørgsmål til stress i tal, hvad koster stress eller er du interesseret i stressforebyggelse og hvordan du skabe Trivsel i Travlhed, er du velkommen til uforpligtende at kontakte mig på tlf. 6070 9505 eller mette@setfree.dk 

Test også gerne mine evner ift. effektiv stressbehandling – du har intet at miste pga. min tilfredshedsgaranti.